FDND Rituelen

Samenwerken aan opdrachten

Samen met de opdrachtgever vertalen we opdrachten naar leertaken. Student kiezen gedurende een sprint aan welke opdrachten zijn gaan werken. Tijdens de sprint volgen de studenten en opdrachtgevers een aantal vaste rituelen, die we hieronder beschrijven.

Rituelen bij het werken aan opdrachten tijdens een sprint

Studenten en opdrachtgever werken samen aan de leertaken / opdrachten. Onderstaande rituelen passeren tijdens elke sprint de revue.

Voor alle rituelen geldt:

# Briefing

Op elke eerste maandag van de sprint krijgen de studenten in de ochtend een kickoff college waarin het thema van de betreffende sprint wordt toegelicht. De studenten kiezen na het college en opdracht en maken als team (ook als ze individueel werken) een afspraak met de opdrachtgever voor de briefing diezelfde middag. De opdrachtgever licht tijdens de briefing, bij voorkeur op locatie, de opdracht toe. Ook maken de studenten en opdrachtgever afspraken over de planning van de debriefing, feedbacksessie en eindpresentatie(s).

# Debriefing

In de debriefing geven de studenten hun interpretatie van de briefing en wijden uit over de richting van de oplossing. In overleg kan de debriefing een live sessie zijn, of een schriftelijke overdracht. Studenten presenteren een gemeenschappelijke debriefing, ook als ze individueel werken aan de opdracht.

# Feedbacksessie

Tijdens een feedbacksessie laten studenten de voortgang van de opdracht zien en geeft de opdrachtgever inhoudelijke feedback op het werk. De vorm waarin de feedbacksessie plaatsvindt staat vrij en is in overleg. Aan de hand van de feedback kunnen de studenten doorwerken naar de eindoplevering van de opdracht.

# Oplevering

Aan het eind van de sprint presenteren de studenten, bij voorkeur op locatie, het ‚Äčeindresultaat en leveren het project op via GitHub. Bij de eindoplevering hoort een presentatie van het prototype en het delen van de bevindingen. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolg voor het project.